FINPOS s.r.o.

Adresa centrály:
Hodějovského 541, 256 01 Benešov

IČ: 108 59 845
Číslo účtu: 256672628/0300

Zapsaná: U Městského soudu v Praze oddíl C, 349698
Datum zápisu: 19.5.2021

Registrace ČNB

Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru 

Investiční zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel dle zákona o doplňkovém penzijním spoření 

Registrace lze ověřit v registru České národní banky zde


Pojištění odpovědnosti zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění uzavřeno u České pojišťovny a.s.

Pojištění odpovědnosti samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru a Investičního zprostředkovatele uzavženo u České podnikatelské pojišťovny a.s.