Celý život je o prioritách. Pojďme se podívat na to, co by mělo být skutečnou prioritou při sjednání životního pojištění. Pro zjednodušení rozdělujeme pojistná rizika, která lze ve smlouvách sjednat na rizika s krátkodobými a dlouhodobými dopady. Cílem kvalitního životního pojištění je zachování životního standardu rodiny bez ohledu na to, co se přihodí.

Dlouhodobé dopady: závažné onemocnění, trvalé následky úrazu, invalidita různých stupňů
Krátkodobé dopady: pracovní neschopnost, doba nezbytného léčení úrazu, splátky úvěru při ztrátě příjmu, hospitalizace
Úmrtí: pojištění pro případ úmrtí z jakékoliv příčiny, úmrtí následkem úrazu, úmrtí následkem úrazu v motorovém vozidle

Trvalé následky a progresivní plnění
Příklad ze základní pojistné částky 1 000 000,-Kč.: Na obrázku níže jsou uvedeny částky progresivního plnění.

Invalidita způsobená úrazem nebo onemocněním
Příklad: V případě pojištění na 1 000 000,- mohu část výplaty pojistného plnění využít na:
a) úpravu bydlení, změnu vozidla, nákup speciálních pomůcek (polohovací postel, invalidní vozík atd.)
b) dorovnání ztraceného příjmu (pojistné plnění investujete za účelem zhodnocení do podílových fondů př. zhodnocení
4,8 % p. a. 4 000,- měsíční renta + stát cca 60 % z původního příjmu)

Vážné onemocnění
Příklad: V případě pojištění na 1 000 000,- mohu část výplaty pojistného plnění využít na:
a) úpravu bydlení, změnu vozidla, nákup speciálních pomůcek (polohovací postel, invalidní vozík atd.)
b) dorovnání ztraceného příjmu (pojistné plnění investujete za účelem zhodnocení do podílových fondů př. zhodnocení
4,8 % p. a. → 4 000,- měsíční renta + stát cca 60 % z původního příjmu)

Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci
Je zajímavé se konkrétně zamyslet nad tím, kdo mi v takové situaci pomůže:
a) Stát b) Rodina c) Vlastní finanční rezerva d) Vlastní majetek (něco prodám nebo pronajmu) e) Pojišťovna
Příklad: odškodnění 300,-/den 9 000,-/měsíčně (vaše jistota při pracovní neschopnosti)