Co vlastně znamená mít dobře pojištěn majetek a odpovědnost? Úvaha je jednoduchá, jestli si můžete dovolit zaplatit náhradu každé věci, o kterou přijdete z vlastních úspor, a dokonce dokážete nahradit i škodu, kterou způsobíte "třetí" osobě, potom pojištění nepotřebujete.

Realita je samozřejmě jiná.
Proto existují zákonná pojištění, jako je odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení) nebo třeba zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, proto po nás banky chtějí, aby byly pojištěny nemovitosti, které berou do zástavy.

S klienty tedy řešíme, co je skutečně nutné. Většinou společně přijdeme na to, že uhradit opravu rozbitého okna je v silách každého, ale zaplatit opravu poškozené střechy po požáru domu nebo znovu pořídit odcizený (nebo nabouraný) vůz v hodnotě 250 000,-Kč. už může být problém, který nám může značně narušit naše plány.

 

Příklad krácení plnění při podpojištění
Jste pojištěni na 200 000 korun. Vykradou vás, či váš dům zničí živel a vy začnete sčítat škodu. Zjistíte, že zmizely cennosti, elektronika, spotřebiče, sportovní vybavení a šaty celkem za 250 000 korun.

Protože chcete dostat od pojišťovny zaplaceno co nejvíce, nahlásíte plnou škodu s tím, že když jste tolik utrpěli, pojišťovna vám alespoň těch 200 000 korun dá. Omyl! Pojišťovna si sečte, že vaše domácnost měla mnohem vyšší hodnotu, než jaké jste platili pojistné. Bude vám proto krátit pojistné plnění. Nevyplatí vám ani oněch 200 000 (i když škoda byla vyšší), ale třeba jen 100 000 nebo 150 000 korun.

Kalkukace:

Skutečná pojistná hodnota majetku  350 000 Kč
Pojistná částka uvedená ve smlouvě  200 000 Kč
Výše vzniklé škody  250 000 Kč
Pojistné plnění po krácená za podpojištění  142 857 Kč