Nepřestává nás překvapovat, kolik lidí v produktivním věku má k otázce ohledně spoření na důchod odmítavý, nebo dokonce negativní postoj. Statistika nuda je, má však cenné údaje a ty hrají významnou roli. Vývojové grafy jasně ukazují budoucnost výplaty státních důchodů v ČR. Počet pracujících, kteří přispívají do průběžného systému, neustále klesá. Průměrný věk populace naopak stále roste. Ženy se již dnes dožívají v průměru 81 let a muži 76! Je tedy jasné, že hodnota důchodů vyplácených státem bude postupně klesat. Proto jednoznačně doporučujeme všem našim klientům, aby si začali spořit prostředky do penzijního věku už od mládí. Více času znamená více možností k investování po malých částkách. Fandíme pravidelné investici, díky které si naši klienti průměrují cenu nákupu otevřených podílových listů a dosahují tak velmi zajímavého zhodnocení vložených prostředků.

Finanční nezávislost
Tento termín není jen pro pár tisícovek vyvolených, ale pro všechny, kteří umějí plánovat a hospodařit. Finanční nezávislosti dosáhne každý, kdo investuje tak moudře, že od určitého věku dokáže žít pouze z výnosů z těchto investic. Častým příkladem je pronájem nemovitostí, ale pro běžnou rodinu může být uchopitelnější tento příklad: Naspořených 5 000 000,- může přinášet při 4% p. a. 16 666,- měsíčně!