Společnost Finpos s.r.o. (zprostředkovatel) doporučuje sjednání níže uvedených pojištění.

Česká pojišťovna (cestovní pojištění)

 

Údaje o zprostředkovateli

Finpos s.r.o
Hodějovského 541, 256 01, Benešov
Registrační číslo v registru vedeném ČNB: 162784PA
Jakub Pospíšil - jednatel
Jan Walter - jednate

 

Doplňující informace

  1. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru vedeném Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách ČNB.
  2. Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele, s nímž má být pojištění sjednáno.
  3. Pojistitel nebo osoba ovládající pojistitele nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
  4. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele je možné podat u pojistitele nebo u ČNB jako orgánu dohledu v pojišťovnictví.
  5. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u místě příslušného soudu.
  6. Zprostředkování pojištění je poskytováno způsobem dle § 21 odst. 6 písm. c) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a pojišťovací zprostředkovatel na žádost klienta mu sdělí pojistitele, se kterými je oprávněn sjednávat pojištění.